Pages

Mining engineering education in Germany - A traditional subject with a modern approach


Autorzy: Mischo, H.
Tytul: Mining engineering education in Germany - A traditional subject with a modern approach
Tytul alternatywny: Edukacja w zakresie inżynierii górniczej w Niemczech - tradycyjny przedmiot z nowoczesnym podejściem
Czasopismo: Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud 
rok: 2012, nr 2, s. 35--49, Bibliogr. 4 poz., rys., wykr.
Slowa kluczowe angielskie: MINING EDUCATION, BOLOGNA PROCESS, DIPLOMINGENIEUR, MASTER OF ENGINEERING, BACHELOR OF ENGINEERING,
Slowa kluczowe polskie: WYKSZTAŁCENIE GÓRNICZE, PROCES BOLOŃSKI, MAGISTER INŻYNIER GÓRNICTWA, MAGISTER GÓRNICTWA, ABSOLWENT GÓRNICTWA,
Jezyk: polski
Typ dokumentu: artykuł z czasopisma
Miejsce zatrudnienia autora: 
Technical University Bergakademie Freiberg, Niemcy
Streszczenie angielskie: This paper provides an overview of the different mining engineering education programs in Germany, their typical program properties and specializations as well as their common und unique features. Key figures like student intake numbers, compared to those of the graduates, typical length of study, or bachelor/master ratios will be discussed. The paper also provides a reflection on how well the German mining industry has managed to adapt to the new bachelor and master degree types.
Streszczenie polskie: Artykuł jest przeglądem różnych programów szkolnictwa wyższego z zakresu górnictwa w Niemczech, typowych właściwości i specjalizacji oraz ich typowych i wyjątkowych cech. Omówiono kluczowe liczby, takie jak wielkość naboru w porównaniu z liczbą absolwentów, przeciętny czas trwania studiów, czy stosunek liczby magistrów do liczby absolwentów. Artykuł zwraca także uwagę na to jak dobrze przemysł górniczy w Niemczech poradził sobie z adaptacją nowych absolwentów i magistrów górnictwa.


http://www.mineprofs.org/

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts